4. Version Control

4.1. Rationale

 • Rozproszony vs scentralizowane systemy kontroli wersji

 • GIT i jego zalety

4.2. Branches

 • Koncept Feature Branch relacja z User Story

 • Hotfix vs bugfix

 • Rozwiązywanie konfliktów w systemie kontroli wersji

 • Strategia budowania branchy

4.3. Repositories

 • Relacja branchy i zadań z backlog

 • Podział repozytoriów pod względem technicznym i produktowym

4.4. Merge vs Rebase

 • Kiedy Merge?

 • Kiedy Rebase?

 • Scalanie Pull Request (merge, rebase, squash+merge, squash+rebase)

4.5. Pull Request

 • Pull Request vs Merge Request

 • Statyczna analiza kodu Pull Requestów

4.6. Strategies

 • Strategia Fork

 • Strategia Centralnego Repozytorium

 • Strategia Monorepo

 • Strategia wszystko do Main

 • Strategia Git Flow

../_images/gitflow-all1.png
../_images/gitflow-github.png
../_images/gitflow-lean.png